Za naprawę tego stanu rzeczy wzięły się władze zamojskie klubu tj. Zygmunt Nosal (prezes Hetmana), Mirosław Kędrak (doradca zarządu ds. prawnych), Piotr Welcz (doradca zarządu ds. sportowo-organizacyjnych) oraz Jan Cios (dyrektor sportowy).

Cel nadrzędny? Przetrwanie Hetmana. Drugi? Start w rozgrywkach trzeciej ligi w zbliżającym się sezonie 2020/2021.

Właśnie teraz, całe środowisko skupione wokół zamojskiego klubu powinno być razem i wspólnie doprowadzić do uratowania Naszego klubu.

Pamiętajmy! Cały Hetman zawsze razem!

Zebrane środki zostaną po zakończeniu zbiórki przekazane bezpośrednio na konto klubowe Klubu Sportowego Hetman Zamość.

Zebrane środki zostaną wydatkowane na cele statutowe stowarzyszenia Klubu Sportowego Hetman Zamość, odpowiedzialnego za prowadzenie drużyny w rozgrywkach trzeciej ligi.

Link do zbiórkikliknij tutaj!