27.03.2017

Zarząd Klubu KS Hetman Zamość w dniu dzisiejszym postanowił odroczyć rozpoznanie dymisji sztabu szkoleniowego drużyny seniorów KS Hetmana Zamość. Jednocześnie Zarząd powierzył obecnemu sztabowi szkoleniowemu dalsze prowadzenie drużyny seniorów do czasu rozpoznania dymisji.

KG