14.06.2018

Nabór będzie odbywał się do klas o pięciu profilach a są to: piłka nożna, piłka ręczna, taniec, basen. ogólnorozwojówka, w każdym roczniku jednak warunkiem jest zebranie minimum 15 uczniów w klasie. Nauka odbywać się będzie maksymalnie w klasach 20 osobowych. Współpraca z trenerem merytorycznym oraz indywidualna profilaktyka przeciw-urazowa ma zapewnić uczniom jak najmniejsze ryzyko urazów oraz zapewnić prawidłowy rozwój sportowy.

Warto podkreślić, że wśród klubów, które przyczyniły się do powstania SMS-u są: Padwa Zamość, Orka Zamość, Autonomiczna Młodzieżowa Sekcja Piłki Nożna Hetman Zamość oraz Klub Sportowy Hetman Zamość.

Więcej informacji uzyskać można na:

www.facebook.com/smszamosc/

www.smszamosc.pl

Zajęcia:

Obowiązkowo pięć godzin języka angielskiego w tygodniu, 2 godziny basenu, a także 14 godzin innych zajęć sportowych (w tym trening motoryczny, siłowy, koordynacyjny – tańce, aerobik), a także specjalistyczny trening w ramach uprawianej dyscypliny dostosowany do wieku zawodnika i cyklu treningowego

Udział dzieci w meczach, rozgrywkach, zawodach, turniejach, sparingach, konkursach – w tym międzynarodowych – zgodny z polityką Klubu prowadzącego szkolenie.

Trening mentalny:
W kasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z szachów, budowania klockami. Dostosowywanie się do potrzeb uczniów i otwartość na innowacje. Wypełniony czas ucznia w szkole, oszczędność dla rodziców czasu i pieniędzy.

Absolwenci Szkoły Podstawowej na zakończenie edukacji będą mieli możliwość zdawania certyfikowanego egzaminu z języka angielskiego.

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie będą mieli możliwość wyboru rozszerzenia, w dowolny sposób, a profile sportowe nie stanowią o wyborze rozszerzenia, które każdy uczeń wybiera indywidualnie.

Uczniowie regularnie będą przechodzili kursy pierwszej pomocy, dostosowawszy poziom ich wiedzy do wieku.

Uczniowie będą mieli możliwość zrobienia kursu prawa jazdy w szkole, na preferencyjnych warunkach, a także kursu ratownika WOPR.

Uczniowie otrzymają pomoc w uzyskaniu licencji, instruktorskich, trenerskich, sędziowskich.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa, dzieci będą zaopiekowane przez cały okres pobytu w szkole.

Będziemy również przygotowywać do międzynarodowej matury oraz chcemy współpracować z uczelniami (szczegóły po uruchomieniu się szkoły).

Szkoła będzie otwarta od godziny 6:30 do 17:30, a w razie potrzeby godziny będą wydłużane

Szkoła będzie się mieścić w Zamościu przy ul. Młyńskiej 27

Zapewniamy dojazdy z obiektów sportowych i na obiekty sportowe.

Zajęcia sportowe będą odbywały się na obiektach OSIR, a w zimie w również na obiektach sportowych innych szkół.

Opłaty:

Czesne w szkołach 199 złotych – w czesne wliczony jest obiad

Osoby, których nie będzie stać na uiszczenie opłaty czesnego decyzją zarządu mogą zostać zwolnione z obowiązku jego opłacania, po złożeniu stosownego wniosku.