Kibicu, poznaj TRMEW Obrót S.A. ‼️‼️- Generalnego Sponsora K.S. Hetman Zamość

Kim jesteśmy?

TRMEW Obrót S.A. jest obecnie jednym największych niezależnych podmiotów na rynku energii elektrycznej w Polsce. Firma współpracuje z najliczniejszą grupą wytwórców energii elektrycznej w Polsce, produkujących energię elektryczną w Odnawialnych Źródłach. Działalność spółki skupia się na wielu dziedzinach energetyki – od handlu hurtowego energią elektryczną, prawami majątkowymi czy gwarancjami pochodzenia, po sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych oraz sprzedaż kompleksowych rozwiązań dla firm w zakresie mikro instalacji połączonych z bankami energii oraz z flotą pojazdów elektrycznych.

Krótko o historii TRMEW Obrót S.A.

Spółka TRMEW została założona w 2013 roku przez Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych – największą organizację non-profit w sektorze OZE w Polsce. W 2014 roku TRMEW Obrót sp. z o. o., decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uzyskała koncesję na obrót energią elektryczną. Rok później spółka rozpoczęła nabywanie energii elektrycznej od wytwórców OZE, oferując im atrakcyjne warunki współpracy. Obecni akcjonariusze przejęli TRMEW Obrót S.A. w kwietniu 2017 roku. Od tego momentu rozwój firmy nabrał zawrotnego tempa. Już w maju 2017 roku spółka rozpoczęła obrót energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Od września 2017 roku firma prowadzi transakcje handlowe na wymianie międzysystemowej. Znaczącą działalnością TRMEW Obrót S.A. jest jej działalność w sektorze tradingu, którą bez wątpienia, określić można najskuteczniejszym działem handlu hurtowego energią elektryczną polskich spółek niezależnych. Dziś spółka jest członkiem Towarowej Giełdy Energii (TGE), Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) i European Energy Exchange (EEX).

TRMEW Obrót S.A. i Hetman Zamość

Prezes Zarządu TRMEW Obrót S.A., Sebastian Jabłoński, z dumą wyjaśnia, dlaczego zdecydował się na współpracę z Klubem: – Jestem z Zamościa i liczę na to ze Hetman zagra w Ekstraklasie! Swoje dotychczasowe doświadczenia sponsoringowe z Hetmanem Zamość, Prezes Jabłoński podsumowuje następująco: Jestem zadowolony z naszej współpracy i chciałbym, aby umożliwiała ona zawodnikom osiąganie wielkich sukcesów sportowych. Sebastian Jabłoński jest wiernym kibicem Klubu ze swojego rodzinnego miasta i na bieżąco śledzi poczynania drużyny. – Jeszcze nie miałem okazji, aby pojawić się na meczu, ale planuję szybko to zmienić! – dodaje.