Rada Wspierająca Fundację Klub Sportowy Hetman Zamość zawiązała się w piątek, 22 lipca. W skład rady weszli:

 • Mirosław Buczek – prokurator, długoletni działacz KS Hetman
 • Jarosław Czarniecki – prywatny przedsiębiorca, były piłkarz Hetmana
 • Krzysztof Goch – prywatny przedsiębiorca, znany w regionie działacz sportowy
 • Tadeusz Lenard – ordynator Ortopedii Zamojskiej
 • Andrzej Mielcarek – dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
 • Marek Pogódź – były piłkarz i trener Hetmana

Do kompetencji Rady Wspierającej będzie należało w szczególności:

 • wytyczanie ogólnych kierunków działalności Fundacji Klub Sportowy Hetman Zamość,
 • dbanie o tworzenie pozytywnego wizerunku klubu,
 • pozyskiwanie podmiotów (osób prywatnych oraz firm) do organizacyjno-finansowego wspierania klubu,
 • wspieranie organizacyjno-finansowe zarządu fundacji,
 • dokonywanie oceny pracy trenerów po każdej rundzie rozgrywkowej,
 • dokonywanie oceny poziomu sportowego zawodników Hetmana po każdej rundzie rozgrywkowej oraz oceny ich dalszej przydatności dla drużyny i klubu,
 • dokonywanie oceny wyników zespołów seniorów i juniorów starszych Hetmana po każdej rundzie rozgrywkowej,
 • zgłaszanie na bieżąco do zarządu uwag, dotyczących działalności klubu,
 • reprezentowanie klubu, w porozumieniu z jego zarządem.

 

Fundacja Klub Sportowy Hetman Zamość zachęca sympatyków piłkarskiej sekcji Hetmana do dokonywania dobrowolnych wpłat na rzecz.

Fundacja Klub Sportowy Hetman Zamość
ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość

numer rachunku bankowego:
36 1240 2816 1111 0010 6632 2190

Dziękujemy za każdą kwotę wsparcia!