Nowy Zarząd Stowarzyszenia K.S. Hetman Zamość

02/12/2022

W dniu 2 grudnia 2022 r. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia K.S. Hetman Zamość do dymisji podał się dotychczasowy Zarząd pod przewodnictwem Aleksandry Kasprzak. W jego miejsce członkowie Stowarzyszenia wybrali nowy Zarząd, w którego skład wchodzą:

Krzysztof Rysak – Prezes

Piotr Trześniewski – Wiceprezes

Marcin Podsiadło – Członek Zarządu

Wyłoniona została także nowa Komisja Rewizyjna, w której skład wchodzą:

Marek Janda – Przewodniczący

Marek Stręciwilk – Członek

Radosław Kołodziejczuk – Członek

NASTĘPNY MECZ

Tabela