Biało-Zielono-Czerwona Historia dzieje się na naszych oczach, a tworzymy ją wszyscy.

Dokładnie 14 kwietnia 2020 roku mija 86 lat, odkąd powstał Hetman Zamość!

Oto jak okoliczności powstania naszego Klubu opisali w książce „Zamojszczyzna między bramkami” Andrzej Kędziora i Krzysztof Radziejewski:

„Wiosną 1934 roku odbyło się w Związku Strzeleckim zabranie na którym przewodniczył prezes oddziału ZS i zarazem wicestarosta dr Kornel Dawidowicz. W spotkaniu wzięli udział m.in. mec. Zubowicz, Mec. Rosiński, rejent Krauze, starosta Pryziński. Zebrani wysłuchali m.in. propozycji T. Machlarza odnośnie założenia klubu. Zubowicz i Krauze wyasygnowali prywatne kwoty na jego działalność. Ukonstytuowany już Zarząd (prezes K. Dawidowicz) jednogłośnie zaakceptował nazwę „Hetman”. Oficjalna nazwa brzmiała Klub Sportowy Związku Strzeleckiego „Hetman”.

Od tego momentu losy Klubu zapisały się wieloma chlubnymi wydarzeniami, choć nie brakowało również momentów trudnych.

Dzięki staraniom wielu Pasjonatów Hetman Zamość ciągle jednak istnieje! W tych trudnych czasach bądźmy wspólnie blisko naszego Klubu!