Miło jest nam zakomunikować, że w dniu dzisiejszym Zarząd K.S. Hetman Zamość podpisał umowę sponsorską z potężnym warszawskim przedsiębiorstwem zajmującym się dystrybucją oraz zarządzaniem energią elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł.

TRMEW Obrót S.A. razem z Hetmanem Zamość! ⚽️

TRMEW Obrót S.A. oferuje swoim Klientom atrakcyjne warunki współpracy i innowacyjne rozwiązania umożliwiające ekonomiczną optymalizację.
Spółka jest najstarszą i największą organizacją non profit w branży OZE w Polsce i łączy dziś prawie 70 udziałowców. Aktywnie działa w zakresie wymiany między systemowej.

Więcej informacji na stronie internetowej
www.trmewobrot.pl