W związku z pojawiającymi się w ostatnim okresie licznymi i nieprecyzyjnymi informacjami w zakresie konieczności gromadzenia danych Kibiców, chcących uczestniczyć w meczach piłki nożnej Hetmana Zamość, rozgrywanych na stadionie OSiR w Zamościu oraz konieczności posiadania przez Kibiców kart „Hetman Cashback”, Zarząd Klubu Sportowego „Hetman” Zamość uprzejmie informuje, iż:

z uwagi na duże i wzrastające zainteresowanie meczami piłki nożnej rozgrywanymi przez drużynę KS Hetman Zamość, jako organizatorzy – nie chcąc ograniczać liczby kibiców obecnych na meczach KS Hetman Zamość – podjęliśmy decyzję, iż spotkania te będą organizowane jako imprezy masowe (a więc może w nich uczestniczyć w roli widzów ponad 1000 osób).

W konsekwencji powyższego jako organizatorzy musimy spełnić wymogi, wynikające z ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity Dz. U. 2015.2139), a wśród bardzo licznych wymogów wyżej wymienionej ustawy jest – w zakresie bezpieczeństwa meczów piłki nożnej – wymóg określony w artykule 15 (cytat): „ Art. 15. 1. Sprzedaż biletu wstępu na mecz piłki nożnej lub przekazanie innego dokumentu uprawniającego do przebywania na nim określonej osoby następuje po uzyskaniu danych, o których mowa w art. 13 ust. 4, zgodnych z dokumentem potwierdzającym tożsamość”.

A artykuł 13, ustęp 4 wyżej wymienionej ustawy wprost stwierdza, iż (cytat): „4. Zakres przetwarzanych danych identyfikujących osoby uczestniczące w meczu piłki nożnej obejmuje:
1) imię i nazwisko;
2) (uchylony)
3) numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość”.

Z powyższego jasno wynika, iż jako organizatorzy MUSIMY – zgodnie z zapisami ustawy – od Kibiców, chcących uczestniczyć w meczach, żądać danych w zakresie imienia, nazwiska i numeru PESEL oraz okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Nadmieniamy, iż tylko uczestnictwo w imprezach masowych w postaci meczów piłki nożnej zostało obwarowane koniecznością udostępniania wyżej wymienionych danych, gdyż zgodnie z art. 9 ustawy w zakresie innych imprez masowych takiego obowiązku nie ma (cytat): ” Art. 9. Organizator lub podmiot przez niego uprawniony podczas sprzedaży biletów wstępu na imprezę masową może zażądać od kupującego okazania dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1”.

Oczywiście jako organizator i w konsekwencji podmiot gromadzący dane osobowe realizujemy wszelkie (liczne) wymogi określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (teks jednolity Dz.U. 2016.922). W szczególności klub, dbając o bezpieczeństwo danych osobowych Kibiców, powołał już w sierpniu – zgodnie z w/w ustawą – w tym celu tzw. ABI – Administratora Bezpieczeństwa Informacji (informacja o tym, w ustawowym terminie zostanie wysłana do tzw. GIODO – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych).

Zarząd KS Hetman Zamość nie przewiduje na chwilę obecną bezwzględnego powiązania pomiędzy posiadaniem obecnie wyrabianych kart „Hetman Cashback”, a możliwością zakupu biletu i wstępu na mecz piłki nożnej drużyny KS Hetman Zamość – informacje i artykuły, które pojawiły się w tym zakresie nie były konsultowane z Zarządem KS Hetman Zamość (w tym zakresie podejmiemy stosowne działania, by w przyszłości pojawiające się informacje dotyczące klubu były rzetelne i zgodne z zamierzeniami zarządu, a za obecną pewną „dezinformację” – gorąco przepraszamy).

Oczywiście gorąco zachęcamy do udziału w programie „Hetman Cashback”, gdyż jest to jeden ze sposobów wspierania naszego klubu, ale podkreślamy, iż na chwilę obecną nie widzimy możliwości bezwzględnego powiązania pomiędzy posiadaniem obecnie wyrabianych kart „Hetman Cashback” a możliwością zakupu biletu i wstępu na mecz piłki nożnej drużyny KS Hetman Zamość.

Chcąc usprawnić możliwość wstępu na mecze piłki nożnej drużyny KS Hetman Zamość, pracujemy nad systemem jak najbardziej korzystnym dla Kibiców – rozważamy bądź wprowadzenie najprostszego systemu przydzielenia Kibicom konkretnego, indywidualnego numeru, na który Kibic powoływałby się, kupując bilet (przy spełnieniu obowiązku wcześniejszego wskazania danych, o czym napisaliśmy wyżej, i okazania dokumentu tożsamości), bądź wprowadzenia odrębnych Kart Kibica KS Hetman Zamość (raczej nie powiązanych z żadnym systemem).

Podkreślamy, iż nawet w przypadku wprowadzenia jakichkolwiek kart kibica, każda osoba, która nie będzie posiadała takiej karty, będzie mogła indywidualnie nabyć bilet na każdy mecz (przy spełnieniu wyżej wymienionych wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych).

Jeszcze raz gorąco przepraszamy za powstałą w przedmiotowym zakresie pewną „dezinformację”, gorąco zachęcamy do uczestnictwa w meczach KS Hetman Zamość (zapraszamy na derby z Ładą Biłgoraj – sobota, 10 września, godz. 16.30). Prosimy nadto o wcześniejsze przybywanie na stadion przed meczem (w sobotę przed meczem z Ładą kasy będą czynne już od godz. 15), gdyż obecna procedura może spowodować spowolnienie na bramkach wejściowych. Wychodząc naprzeciw tym niedogodnościom i w związku z bardzo dużym zainteresowaniem najbliższym meczem, uruchomiliśmy przedsprzedaż biletów w kasie OSiR w czwartek i piątek, 8 i 9 września w godzinach od 7 do 15 (kasa umiejscowiona jest w przejściu pomiędzy holem głównym a dużą halą OSiR, tuż przed siłownią). W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy je kierować na adres mailowy klubu: sekretariat@test1.pila.pl.

Zarząd Klubu Sportowego „Hetman” Zamość
czwartek, 8 sierpnia 2016