Aleksandra Kasprzak została nowym Prezesem Zarządu Stowarzyszenia KS Hetman Zamość. Funkcję Wiceprezesa Klubu objął Tomasz Goździuk.

Decyzje zapadły na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia K.S Hetman Zamość, które miało miejsce 8 grudnia.

Zgodnie z zapowiedzią tego samego dnia dotychczasowy Zarząd z Prezesem Andrzejem Morawskim na czele podał się do dymisji.

Nowe władze oficjalnie obejmą stery w Klubie 20 grudnia. Wówczas też podamy więcej informacji organizacyjnych i personalnych.

Ustępującym władzom Klubu dziękujemy za pracę na rzecz Hetmana w tym trudnym okresie. Nowym natomiast życzymy realizacji sportowych i organizacyjnych celów.