Szanowni Kibice i Sympatycy K.S. Hetman Zamość

Z uwagi na duże zainteresowanie, liczne pytania o bieżącą sytuację w jakiej znalazł się Nasz klub, postanowiłem przedstawić Państwu informację o działalności drużyny piłkarskiej K.S. Hetman Zamość.

K.S. Hetman Zamość jest Stowarzyszeniem wpisanym w dniu 19 czerwca 2019 roku do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Zamość., jest też członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest właścicielem licencji na grę w III lidze piłki nożnej, prowadzi jedną sekcję – drużynę seniorów (sekcja juniorów starszych została zlikwidowana), odpowiada za całokształt funkcjonowania Klubu.

30 lipca 2020 roku Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia K.S. Hetman Zamość powołało mnie na stanowisko Prezesa Zarządu Stowarzyszenia K.S. Hetman Zamość. Wcześniej drużynę seniorów piłki nożnej prowadziła Fundacja Klub Sportowy Hetman Zamość, obecnie Prezesem której jest Pan Zygmunt Nosal.

Zarząd Stowarzyszenia, oprócz mnie tworzą: Wiceprezes Zarządu Konrad Bałon, Członek Zarządu Przemysław Gałka oraz Doradcy Zarządu : d.s. prawnych, Mirosław Kędrak i d.s. sportowo-organizacyjnych, Piotr Welcz. Dyrektorem Sportowym został Jan Cios. Ponadto działa Biuro Prasowe, które tworzą: Kamil Kusier, Piotr Łaszkiewicz i Krzysztof Rycaj.

Zobowiązałem się do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu do końca 2020r.

W dniu 4 sierpnia 2020 roku, mnie i wiceprezesowi Konradowi Bałonowi został przekazany rachunek bankowy Stowarzyszenia. Na ten czas stan środków finansowych na koncie wynosił  6250,64 złotych oraz na koncie pomocniczym 1400,00 złotych.  Należy zauważyć, że pierwszy mecz III ligi K.S. Hetman Zamość grał w dniu 2 sierpnia 2020 roku. Do tego czasu Dyrektor Sportowy  zatrudniony od 18 lipca 2020 roku wraz z pomagającymi doradcami w bardzo krótkim czasie stworzył zespół, dopełnił wszelkich formalności, aby drużyna mogła przystąpić do rozgrywek III ligi.

K.S. Hetman stał przed realnym zagrożeniem spadku do najniższej klasy rozgrywkowej. Zbudowanie drużyny  w tak krótkim czasie, pomimo wielu problemów uważam za sukces. Największym problemem Klubu w chwili obecnej jest w dalszym ciągu brak stabilności finansowej.

Istnieją jednak przesłanki, ostrożnie oceniając, że ta sytuacja powoli zacznie się normować. Ostatnio Stowarzyszenie otrzymało pomoc z Polskiego Związku Piłki Nożnej z tytułu wsparcia solidarnościowego. Prowadzimy wiele rozmów z różnymi firmami i instytucjami. Dopóki nie będzie podpisanych umów, nie chciałbym zdradzać szczegółów. Mogę jedynie wskazać, że w tym momencie najbardziej zaawansowane rozmowy mają miejsce z pracownikami  Urzędu Marszałkowskiego, jesteśmy na etapie ostatecznego opracowania umowy i być może w tym tygodniu nastąpi jej podpisanie.

Zarząd Stowarzyszenia, doradcy zarządu oraz osoby tworzące Biuro Prasowe za swoją pracę nie pobierają żadnego wynagrodzenia. Wiedząc jaka jest kondycja finansowa Klubu swoje zadania wykonujemy nieodpłatnie. W trakcie organizacji jest pomieszczenie z przeznaczeniem na biuro. W chwili obecnej do pracy wykorzystujemy własne wyposażenie.

Plan na najbliższe miesiące. Do końca 2020 roku będzie to rozwiązywanie bieżących problemów Klubu ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania środków finansowych na jego bieżącą działalność  oraz osiąganie przez zespół jak najwyższego poziomu sportowego.

Kryzys związany z piłkarską drużyną seniorów K.S. Hetman Zamość dotyczy przede wszystkim kwestii  finansowej i organizacyjnej.  Wpływ na to z pewnością miał kryzys związany z zawieszeniem rozgrywek oraz inne okoliczności, o których  niedawno  informowały lokalne media.

Z posiadanych informacji od osób z Zarządu Klubu, które rozmawiały z byłymi już  zawodnikami wynika, że nie byli zainteresowani obniżeniem swoich kontraktów. Brak ustępstw piłkarzy przy negocjacjach umów był powodem braku dalszej współpracy. Stowarzyszenia nie było stać na zaspokojenie wymagań finansowych byłych już piłkarzy Klubu. Ci zawodnicy, którzy zaakceptowali  przedstawione im propozycje pozostali piłkarzami Hetmana. Obecnie wszyscy podpisujący umowę ze Stowarzyszeniem muszą się zgodzić z tym, że w przypadku zawieszenia rozgrywek z powodu COVID-19 ich wynagrodzenie będzie zmniejszone.

Organizacyjnie K.S. Hetman działa, na ten moment wszystkie wymagane płatności realizowane są na bieżąco, Stowarzyszenie prowadzące klub nie jest zadłużone.

W kwestii ogłoszonych i nierozstrzygniętych konkursów organizowanych w przeszłości dla Naszych kibiców, w najbliższym czasie podejmiemy próbę kontaktu z poprzednim Zarządem i wyjaśnienia tych kwestii. Obecnie nie dysponujemy środkami finansowymi, aby zakupić i przekazać stosowne nagrody.

Do końca 2020 roku, jeżeli będzie taka możliwość finansowa, zechcemy w satysfakcjonujący Kibiców sposób nagrodzić ich udział w konkursach.

W związku z pandemią COVID-19, w trosce o zdrowie Kibiców, podjęliśmy decyzję, że sprzedaż biletów będzie rozłożona w czasie tak, aby zminimalizować możliwość narażenie osób na zakażenie, ograniczyć ilość osób jednocześnie chcących kupić bilet. Takie rozwiązanie praktykowane jest również w innych klubach piłkarskich. Przykładowo można tutaj podać organizację meczu Pucharu Polski na stadionie Arena Lublin w dniu 24 lipca 2020 roku.

K.S. Hetman podczas rozgrywek meczowych i treningów korzysta z obiektów OSiR. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobra współpraca i wszechstronna pomoc udzielana Klubowi przez dyrekcję Ośrodka zwłaszcza w ostatnim okresie, gdy jego byt był zagrożony. Jak poinformował mnie dyrektor OSiR, zbliżająca  się modernizacja stadionu sportowego w jeszcze większym stopniu poprawi jego funkcjonalność, tak pod względem rozgrywania meczów jak i oglądania zawodów.

Stadion będzie spełniać wymogi licencyjne do rozgrywania meczów piłkarskich pierwszej ligi. Zarząd Stowarzyszenia na bieżąco pilotuje i monitoruje temat modernizacji obiektu.

W imieniu Zarządu bardzo dziękuję: sponsorom, kibicom i sympatykom K.S. Hetman za ofiarność, wsparcie i pomoc, także za krytyczne uwagi. To, że warto podjąć wysiłek zmierzający do uzdrowienia i ustabilizowania sytuacji w Klubie świadczy chociażby akcja „Cały Hetman Zawsze Razem” i spontaniczne rozpoczęcie zbierania środków finansowych na ratowanie Klubu.

Bez Kibiców nie ma Hetmana i Hetman nie jest w stanie funkcjonować bez Kibiców. Rozpoznawalna w Polsce marka jaką jest K.S. Hetman Zamość wraz ze swoją 86-letnią historią i bogatą tradycją zasługuje na zajęcie godnego miejsca we współczesnej piłce nożnej.

Postarajmy się wspólnie, aby tak się stało.

Andrzej Morawski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
K.S. Hetman Zamość