Akademia Wincentego Pola w Lublinie Partnerem Hetmana

14/02/2023

Dziś w obecności przedstawicieli Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie oraz Klubu Sportowego Hetman Zamość, została zawarta umowa partnerska o współpracy pomiędzy obydwoma podmiotami.
 
Dzięki niej edukacja wyższa naszych zawodników na kierunku wychowania fizycznego oraz wszystkich pozostałych prowadzonych przez Akademię będzie przez nią wspierana m.in. poprzez umożliwienia indywidualnego toku nauczania, przyznawania stypendium sportowego czy preferencyjnych warunków czesnego. Oprócz naszych piłkarzy umowa o współpracy obejmuje również trenerów i pracowników Klubu. Zarówno Akademia jak i Hetman zobowiązały się również do współpracy w organizacji wspólnych konferencji i sympozjów w obszarze kultury fizycznej i sportu, a także kursów trenerskich.
 
Bardzo cieszymy się z pozyskania Akademii Wincentego Pola jako Partnera. Współpraca z wyższą uczelnią pozwoli nam na zapewnienie naszym zawodnikom jeszcze lepszych warunków rozwoju, nie tylko na polu sportowym, ale również edukacyjnym. W tym miejscu chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować Dyrektorowi ds. Rozwoju Akademii, Panu Januszowi Kawałko, który pomagał w finalizacji całego projektu. Z ramienia Hetmana projekt prowadził Członek Zarządu, Pan Andrzej Kozłowski oraz Doradca Zarządu ds. organizacyjno-sportowych, Pan Marek Pogódź – im również należą się gorące podziękowania.

NASTĘPNY MECZ

Tabela