• ul. Królowej Jadwigi 8
  • 22-400 Zamość

  • tel. 533 697 006
  • e-mail: sekretariat@kshetman.zamosc.pl

  • nr konta: 36 1240 2816 1111 0010 6632 2190
Tomasz Sak – Prezes
Marek Gajewski – Wiceprezes
Kamil Tomczyszyn – Dyrektor Sportowy