Prezes: Aleksandra Kasprzak

Wiceprezes: Tomasz Goździuk

Członek Zarządu: Przemysław Gałka

Kontakt: sekretariat@kshetman.zamosc.pl