Prezes Zarządu Stowarzyszenia K.S. Hetman Zamość: Andrzej Morawski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej K.S. Hetman Zamość: Jakub Prejbusz

Wiceprezes Zarządu: Konrad Bałon

Członek Zarządu: Przemysław Gałka

Doradca zarządu ds. prawnych: Mirosław Kędrak

Dyrektor sportowy: Jan Cios
______________________________________________________________________

Biuro Prasowe K.S. Hetman Zamość

Piotr Łaszkiewicz (piotrlaszkiewicz@kshetman.pl)

Krzysztof Rycaj (krzysztofrycaj@kshetman.pl)

______________________________________________________________________

Numer telefonu: 792 372 285

Adres e-mail: sekretariat@kshetman.zamosc.pl