• ul. Królowej Jadwigi 8
  • 22-400 Zamość

  • tel. 533 697 006
  • e-mail: sekretariat@kshetman.zamosc.pl

  • nr konta: 36 1240 2816 1111 0010 6632 2190

Ogłoszenie Naszego Klubu…

dotyczące przejęcia od Fundacji Klub Sportowy Hetman Zamość sekcji […]

dotyczące przejęcia od Fundacji Klub Sportowy Hetman Zamość sekcji piłki nożnej

Zgodnie z § 18 ust. 4 uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o członkostwie (z późniejszymi zmianami).