Porozumienie na rzecz szkolenia podpisane

We wtorek 26 marca w Wydziale Kultury i Sportu w obecności v-ce Prezydent miasta Zamość, Pani Małgorzaty Bzówki odbyło się spotkanie przedstawicieli władz trzech zamojskich klubów: Hetmana Zamość, DKS Gaudium Zamość oraz AMSPN Hetman Zamość, którego efektem było podpisanie umowy trójstronnej pomiędzy wymienionymi klubami.

27.03.2019

Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz organizacji szkolenia z zakresu piłki nożnej w Mieście Zamość. Jak mówi preambuła umowy: „Intencją partnerów niniejszego porozumienia jest wspólne kierowanie się dobrem piłki nożnej na Zamojszczyźnie, dążąc do jak największej popularyzacji piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, oraz jak najlepszego rozwoju piłkarskiego drużyn młodzieżowych i drużyny seniorów, jak też zmierzając do jak najpełniejszego przywrócenia tradycji i sukcesów związanych z Fundacją Klub Sportowy Hetman Zamość”.

Nowy zarząd Hetmana obrał inny kierunek działania od swoich poprzedników. Na sercu obecnych władz leży nie tylko dobro samego Hetmana, ale i młodych talentów z naszego regionu.

54798829_2845738378985480_6617230424747802624_n