• ul. Królowej Jadwigi 8
  • 22-400 Zamość

  • tel. 533 697 006
  • e-mail: sekretariat@kshetman.zamosc.pl

  • nr konta: 36 1240 2816 1111 0010 6632 2190

Zmiany w zarządzie klubu

Adam Adamczuk został członkiem zarządu Hetmana Zamość. Nowy wiceprezes odpowiadać będzie za kwestie prawne klubu.

Oprócz powołania wiceprezesa klub postanowił utworzyć stanowisko menedżera klubu, który zajmuje się relacjami ze sponsorami oraz marketingiem. Funkcja ta powierzona została współpracującemu już wcześniej z Hetmanem Kamilowi Tomczyszynowi.s4_9367d7ede4ee92a8c816555abe717569

Menedżer współpracuje z Mateuszem Różyckim, który odpowiada za oficjalną stronę internetową oraz media społecznościowe klubu.

Informujemy, że w dalszym ciągu funkcję dyrektora sportowego pełni Krzysztof Krupa.

27-WOSP-57