• ul. Królowej Jadwigi 8
  • 22-400 Zamość

  • tel. 533 697 006
  • e-mail: sekretariat@kshetman.zamosc.pl

  • nr konta: 36 1240 2816 1111 0010 6632 2190

Porozumienie z „Krok za Krokiem” podpisane

W środę na Rynku Wielkim odbyły się obchody Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Pełno(s)prawni. Podczas obchodów została podpisana współpraca pomiędzy stowarzyszeniem „Krok za krokiem” a Fundacją Klubu Sportowego Hetman Zamość.

10.05.2018

Współpraca będzie polegała na wzajemnym promowaniu się wśród sympatyków i przyjaciół obu stron.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” będzie promowało właściwy rozwoj dorosłych, dzieci i młodzieży poprzez promocje aktywnego, zdrowego trybu życia przypominając o pozytywnych wartościach stojących za społeczną rolą sportu oraz wychowania fizycznego.
Fundacja Klubu Sportowego Hetman Zamość natomiast w ramach swoich działań będzie organizowała mecze, eventy i spotkania z mieszkańcami Zamościa podczas, których przybliżać będzie problem niepełnosprawności w naszym mieście i okolicach. Zebrane w czasie ich trwania środki posłużą Stowarzyszeniu na budowę nowych obiektów rehabilitacyjnych oraz sportowych. Poniżej załączamy skan zawartego porozumienia oraz kilka zdjęć z obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Skan_20180509

IMG_8083 IMG_8084 IMG_8086 IMG_8088 IMG_8091 IMG_8144 IMG_8158 IMG_8187 IMG_8193 IMG_8210 IMG_8238 IMG_8269 IMG_8289 IMG_8293 IMG_8297 IMG_8308 IMG_8352 IMG_8373